PROTIPOŽÁRNÍ ŘEŠENÍ OD HETVOOR
Dodáváme a montujeme protipožární ucpávky Walraven všech instalací, trubky, komíny, kabely, protipožární nátěry, protipožární těsnění.

naše služby

Zajistíme kompletní protipožární ochranu Vašich instalací a potrubí či komínů. Poskytujeme odbornou montáž s certifikací Walraven. Systémy realizujeme jak pro rodinné domy, bytové domy, tak pro technologické či sociální a veřejné prostory a celky. Naše realizace nemá limity.
To vše do 5 dnů od finálního projektu po celé ČR v závislosti na technologické složitosti projektu. 

Základní informace

Problematika protipožárních nátěrů, těsnění, ucpávek a prostupů kabelových rozvodů a instalací je značně rozsáhlá. Pro lepší orientaci v naší nabídce uvádíme ty nejzákladnější pojmy, abyste mohli lépe definovat Váš požadavek.
PROTIPOŽÁRNÍ NÁTĚR NA KABELOVÉ IZOLACE 
Je nátěr, určený pro omezení šíření plamene po kabelové izolaci nebo k prodloužení funkceschopnosti kabelu při požáru. Může být buď zábranový, obvykle sintrující, případně intumescentní (zpěňující).
PROSTUP KABELŮ ČI INSTALACÍ PŘES POŽÁDNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCI 
Prostorové uspořádání (průnik) kabelového rozvodu, svazku či jednotlivého kabelu, potrubí nebo jednotlivých trubek (bez ohledu na materiál a způsob použití) otvorem, vytvořeném ve vodorovné či svislé požárně dělící konstrukci.
UCPÁVKA
Prostorové uspořádání jednoho či více materiálů o definované hořlavosti a fyzikálně-mechanických vlastnostech, zabezpečující po aplikaci v prostupu požadavek projektu na požární odolnost či jiné vlastnosti požárně dělící konstrukce.
TĚSNĚNÍ
Výplň mezi těsněnou instalací či kabelem a požárně dělící konstrukcí s definovanými požárně technickými a fyzikálně mechanickými vlastnostmi. Za určitých okolností může těsnění při splnění určitých požadavků působit jako ucpávka.

JAK SI VYBRAT Z NAŠÍ NABÍDKY

Náš systém protipožární ochrany zahrnuje širokou škálu těsnících produktů pro pasivní protipožární ochranu mechanických a elektrických instalací.
Optimální ochrana proti požáru
Naše řešení zahrnují různé typy protipožárních výrobků jako jsou protipožární manžety, protipožární pěny, protipožární nátěry, intumescentních tmely a malty pro protipožární, kouřotěsné a zvukově izolované utěsnění:
Prostupy komínů stěnami a stropy
Prostupy kabelů a potrubí
Dilatační, stavební spáry a prázdné prostupy
Různé požárně testované produkty pro upevnění
Technická podpora ohledně protipožárních ucpávek
Síla systému protipožární ochrany spočívá v kombinovaném použití certifikovaných produktů Pacifyre® a Tangit FP.
Prostupy kabelů a potrubí
Budovy jsou rozděleny do několika požárních úseků, které pomáhají omezit šíření ohně. Jakékoli prostupy potrubí a kabelů musí být náležitě utěsněny proti požáru.
Protipožární těsnění prostupů
Účelem rozdělení je zabránit rychlému šíření požáru, snížit pravděpodobnost vzniku požárů a omezit škody způsobené na budově a jejím obsahu.
Jsou-li otvory pro potrubí a kabely vyrobeny ve stěnách a stropech požárního úseku, musí být účinně utěsněny, aby byla zachována účinnost požárního oddílu. Naše řada protipožárních produktů Pacifyre® a Tangit je vhodná pro účinné utěsnění průchodů potrubí a kabelů.

sortiment

Pacifyre® MK II Protipožární manžeta (P) 
pro prostup potrubí v souladu například s DIN 4102-11 nebo DIN EN 1366-3 ve stěnách a stropech s požadavkem na požární bezpečnost
manžeta poskytuje zaručenou ochranu proti ohni, kouři a hluku
nebrání expanzi a kontrakci potrubí
Pacifyre® AWM III Protipožární manžeta 
vnější protipožární manžeta pro hořlavé či nehořlavé potrubí a potrubní systémy. Pro utěsnění prostupů potrubí ve stěnách (plných nebo lehkých příčkách) a stropech kde je vyžadována protipožární bezpečnost v souladu s ČSN
vhodné i do místností s vlhkým prostředím
nízká výška manžety umožňuje vytváření ohybů, spojů a T-spojek potrubí blízko stěny či stropu
Pacifyre® EFC Protipožární manžeta 
vhodné pro oblasti, které jsou obtížně přístupné, jako jsou rohy
je požadován malý počet intumescentních vrstev, tudíž vrtání menších otvorů je možné
vhodné i do vlhkých podmínek
dále nabízíme tento sortiment

Pacifyre® a Tangit Protipožární ochrana
Pacifyre® BFC Protipožární manžeta
Pacifyre® IWM III Protipožární páska
Pacifyre® A a S Protipožární tmely
Pacifyre® MP Měkká ucpávka
Protipožárně testované objímky

prohlédněte si náš katalog

jak si vybrat správné zastavení ohně

Standardní protipožární manžety jsou oblíbenou volbou při pohledu na protipožární utěsnění prostupů potrubí přes požární stěny. Jsou vhodné pro použití na plastových trubkách a jsou obvykle vyrobeny z oceli s vnitřním obložením z napouštěcího materiálu, který se aktivuje v případě požáru. 
Intumescent je látka, která se zvětší v důsledku tepelného působení, čímž se zvyšuje v objemu a snížení v hustotě, rozšiřuje a uzavírá otvor, který zanechala hroutící se trubka, a tak zachovává integritu struktury. Po roztažení budou odolávat požáru po dobu dvou nebo čtyř hodin, v závislosti na materiálu potrubí a použití. Mezi výhody používání standardních protipožárních manžet patří:
Jedná se o nákladově efektivní řešení
Většinu z nich lze snadno nainstalovat na nové verze nebo při retro montáži
Jsou k dispozici v široké škále velikostí
Naše protipožární objímka Pacifyre® BFC je dokonalý systém, pokud hledáte spolehlivé a standardní řešení, které má přidanou jistotu certifikace ETA a označení CE.

možné alternativy ke standardním požárním límcům

Standardní protipožární manžety nejsou vhodné pro VŠECHNY scénáře, a proto je důležité vzít v úvahu individuální potřeby každé instalace, aby byl zajištěn výběr správného typu požárního těsnění. Některá z kritérií, která by měla být zohledněna při výběru protipožární ochrany, zahrnují:
Typ a velikost potrubí
 Je požadována doba požární odolnosti
Požadavek na izolaci
Stěna, podlaha nebo lineární mezera
Očekává se pohyb potrubí? Vibrace nebo tepelná roztažnost?
Mechanická síla? Nosnost? 
Kovové trubky 
Standardní protipožární manžety obvykle nejsou vhodné k hašení kovových trubek. Intumescent nebude schopen rozdrtit kovovou trubku stejným způsobem jako plastovou trubku. Pravděpodobně budete potřebovat specializovanější objímku, jako je Pacifyre® EFC Endless Fire Collar nebo obal na trubku nebo návlek.
Pohyb nebo vibrace
Pokud se očekává značný pohyb buď z důvodu tepelné roztažnosti potrubí, vibrací nebo pohybu budovy, pak standardní límec nemusí být účinný. Protipožární manžeta, jako je Pacifyre® MKII Protipožární manžeta, byla instalována v situacích, které řeší pohyb potrubí. 
Hluková izolace 
Mnoho budov dnes také vyžaduje dodatečnou izolaci hluku od produktů, zejména v zastavěných oblastech. Standardní protipožární manžeta neposkytuje žádnou zvukovou izolaci. Alternativou může být Pacifyre® MKII Fire Sleeve, který má zabudované speciální výhody protihlukové izolace, nebo Pacifyre® AWM III Fire Collar, který může být instalován s protihlukovými izolačními pásky.
Sanační práce 
V projektech renovace se často můžete setkat s náročnými situacemi, kdy byly trubky dříve instalovány, aniž by byly brány v úvahu protipožární předpisy a nové normy. Proto například nemusí být dostatek místa pro umístění standardního límce. Pacifyre ® EFC je univerzální a jedinečná protipožární manžeta, ideální pro tyto situace. Výběr produktů pro zastavení požáru:
Zařízení nad únikovými cestami a nouzovými východy
Není neobvyklé, že nad únikové cesty a nouzové východy jsou namontovány mechanické a elektrické instalace. Pokud se pod instalacemi nachází podhled pod požární odolností, je třeba u použitých upevňovacích výrobků vzít v úvahu určitá kritéria, aby bylo zajištěno, že v případě požáru neselžou a nezpůsobí poškození požární únikové cesty.
Protipožární upevňovací výrobky
Je životně důležité, aby úniková cesta nebo nouzový východ byly v případě požáru bez překážek. K upevnění instalací v oblastech nad (požárně odolnými) podhledy, kde lze použít pouze upevňovací materiály, které splňují požadavky na pevnost a deformaci. Walraven nabízí širokou škálu upevňovacích řešení, která byla testována na požární odolnost.
Vzhledem k účinku požáru na tato upevnění je důležité zajistit minimální bezpečnou vzdálenost mezi instalací a zavěšeným stropem. Mnoho našich kolejnic, svorek a příslušenství bylo testováno v požárních situacích. 

Výběr kotvících produktů testovaných na oheň

Pro upevnění instalací v oblastech nad (požárně odolnými) podhledy lze použít pouze výrobky, které splňují požadavky na pevnost a deformaci. 
WCS1N Šrouby do betonu
vysoká únosnost
jednoduchá a rychlá instalace
schváleno pro použití v předpjatých dutinových stropních panelech
BISMAT® Flash
jednošroubová objímka
s BISMAT® Flash rychlouzavíracím systémem
jednoduché uzavření objímky jednou rukou
BIS RapidStrut®
MONTÁŽNÍ LIŠTY (BUP1000)
univerzální lištový systém
ochrana proti korozi zůstane neporušena i po řezání
s nekonečnou perforací

máte zájem o naše zboží?

Rychlý dotaz