• Po-St 10:00-18:00
 • +420 723 650 004

Obchodní podmínky 1. Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních údajů. Provozovatel HETVOOR.CZ je od 1.10.2018.: HETVOOR DISTRIBUTION s.r.o., Okružní 781, 250 81 Praha-Nehvizdy, IČ:07273681, DIČ:CZ07273681, zastoupená jednatelem Richardem Raabem...dále jen "HETVOOR". 
 2. Žádáme Vás, aby jste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte.
 3. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce. Vyexpedované zboží nelze vrátit.
 4. Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje atp.
 5. Storno poplatek: při zrušení objednávky a to i objednávky zaslané prostřednictvím emailu na adresu info@hetvoor.cz v průběhu jejího vyřizování, z jakýchkoliv důvodů ze strany zákazníka, se účtuje zákazníkovi penále ve výši 25% z ceny zakázky bez DPH plus náklady na dopravu zboží od výrobce a zpět k výrobci a to jako STORNO poplatek. Na storno poplatek bude vystavena faktura a bude nárokováno její uhrazení a to i prostřednictvím třetí osoby, nebo inkasní společnosti. Nárokování platby prostřednictvím třetí osoby bude zahájeno 3 dny po uplynutí data splatnosti faktury na storno poplatek. Faktura na storno poplatek zaslaná emailem na uvedenou adresu zákazníka se považuje za doručenou.
 6. Prodejce si vyhrazuje právo na změnu termínu dodání. Termín dodání však nesmí být delší než 30 dnů od objednávky, v tomto případě je objednavatel oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.
 7. U expresního doručení do 24 hodin od objednávky je účtována přirážka dle platného ceníku, který bude zaslán na vyžádání.
 8. Bonusy zdarma /kouřovody,skla,separátory atd.../ se neposkytují u způsobu platby předem. Bonusy se nedají sčítat.
 9. Hetvoor si vyhrazují právo zrušit objednávku i v průběhu jejího vyřizování v případě, že výrobce objednaného zboží nebo dovozce změní cenu, není schopen výrobek dodat ve sjednaný termín, ukončí výrobu zboží atd... a to právě v průběhu vyřizování objednávky. V tomto případě se neúčtuje žádné penále, ani není možné nárokovat penále či jiné kompenzace za zrušení objednávky a to jak ze strany Hetvoor, tak i ze strany zákazníka.
 10. Hetvoor si vyhrazují právo poskytnout pohledávky třetí straně. Potvrzením pravidel obchodu při objednávce zákazník souhlasí s postoupením neuhrazené platby třetí straně.
 11. Zákazník se zavazuje zboží odebrat v den, kdy je k dispozici tj. v den, kdy ho Hetvoor vyzvou k převzetí zboží. Pokud jej nemůže odebrat, může být zboží uskladněno ve skladu firmy Hetvoor . Zákazník jej však i přesto musí uhradit v den, kdy je zboží k dispozici, tedy v den, kdy mu Hetvoor plánují zboží dodat a to v hotovosti, dle podmínek internetového obchodu. Dále se bude účtovat skladné a to ve výši 100,-Kč za každý kalendářní den až do odebrání zboží, není-li uvedeno jinak v objednávce nebo přílohou o dodání zboží a uskladnění.
 12. Faktura za zboží Vám bude zaslána dodatečně elektronicky až po připsání dobírky na náš účet, obvykle do 14 dnů.
 13. U zboží s prodejní cenou vyšší než 10.000,-Kč vyžadujeme vždy uhrazení zálohy ve výši 50% z prodejní ceny, u zboží kde cena převyšuje 50.000,-Kč účtujeme zálohu na zboží nebo dílo ve výši 100% z ceny. Po úhradě zálohové faktury bude zboží objednáno u výrobce. V případě pozdní úhrady než která je stanovena na zálohové faktuře, se automaticky posouvá i stanovený termín dodání. U zboží s akční cenou, nebo u zboží s poskytnutou slevou nad rámec běžných cen a slev vyžadujeme zálohu ve výši 100% z ceny zboží.
 14. U zboží s cenou nad 15.000 Kč je DOPRAVA ZDARMA.
 15. Od 1.7.2016 se ruší možnost platby zboží hotově na prodejnách Hetvoor Distribution. Od 1.7.2016 přijímáme pouze platby převodem, nebo formou dobírky. Hotovostní platby byly celoploště ve společnosti Hetvoor Distribution zcela zrušeny.
 16. Peněžité plnění dodavatele i odběratele, závazky či pohledávky nelze poskytnout třetím stranám či osobám k vymožení závazku, není-li uvedeno jinak v samostatné smlouvě o dílo, dále jen SoD.

Dodací podmínky

 1. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží (není-li uvedeno v poznámce jinak). Zásilky jsou odesílány prostřednictvím Geis nebo České pošty nebo je možno si je vyzvednout osobně. Doprava zdarma s cenou nad 15.000,-Kč je přiznána zákazníkovi pouze jednou. V případě, že nevyužije nabízený termín pro dovoz zboží zdarma, je povinen si zboží odebrat osobně na provozovně Hetvoor , Okružní 781, 250 81 Praha-Nehvizdy. V případě, že si objedná náhradní termín, je povinen dopravu uhradit dle ceníku firmy Geis nebo České Pošty. Konečnou volbu přepravce volí dodavatel a to za stejnou smluvenou cenu uvedenou v objednávce zboží. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu dopravce. Změna dopravce není důvod pro odstoupení od kupní smlouvy.
 2. Veškeré zboží expedováno max. do 30 pracovních dnů po obdržení objednávky. Termín dodání u jednotlivých položek je orientační.
 3. Ke každé dodávce zboží bude zaslán na email objednavatele daňový doklad který slouží současně jako dodací a záruční list.
 4. U veškerého zboží je nutné překontrolovat dostupnost zboží na naší administrativě a to formou emailu na info@hetvoor.cz
 5. U zboží, kde je uveden údaj "skladem" je možné, že v sezónu nemusí být skladové zásoby přesné a to vlivem zvýšené poptávky po sortimentu. Prosíme informujte se v sezónu o dostupnosti zboží před objednávkou.
 6. Termín sezóny je od 1.9. do 30.12.

Výměna zboží po jeho zakoupení a odběru

 1. V případě potřeby (např. nevhodný typ), Vám nepoužité a nepoškozené zboží, v originálním obalu, po předchozí domluvě rádi vyměníme. Zboží nám zašlete jako doporučený balík na naši adresu, a to včetně kopie daňového dokladu. Bude-li zboží bez zjevných známek opotřebení nebo poškození, obratem Vám zašleme jiný typ zboží. V tomto přpadě finanční hotovost nevracíme a to i v případě, že se bude jednat o zboží lacinější, než původní.
 2. Náklady na poštovné, spojené s výměnou zboží, manipulací, hradí zákazník. Pro uplatnění reklamace musí zákazník zboží doručit na své náklady na adresu Okružní 781, 250 81 praha-Nehvizdy. V tomto případě se zákazníkovi neuznává doprava zdarma.U zboží s cenou převyšující částku 20.000,-Kč s DPH zboží nemůžeme vyměnit.

Reklamační řád

 1. Případné reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby).
 2. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.
 Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud:
 1. Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).
 2. Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).
 3. Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
 4. Výrobek byl poškozen působením živlů.
 5. Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
 6. Výrobek byl poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN.
 Postup při reklamaci:
 1. Nejprve nás informujte o reklamaci písemnou formou na adresu Hetvoor, Okružní 781, 250 81 Praha-Nehvizdy.
 2. Budeme kontaktovat výrobce či dovozce zboží a následně Vás budeme kontaktovat a dohodneme způsob vyřízení reklamace.
 3. Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.
 4. Jiný způsob podání reklamace než písemnou formou nebude akceptován.
 Odstoupení od smlouvy:Kupující má dle §53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Sb. (obč. Zák.), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží - což platí pro internetovou objednávku pomocí eshopu. Emailová objednávka se na tento typ odstoupení od smlouvy nevztahuje. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek používání nebo opotřebení, v původním originálním obalu poslat zpět na své náklady v uvedené lhůtě. Po navrácení zboží, prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží předem dohodnutým způsobem. Náklady spojené s dopravou se nevrací. Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že zboží není schopen doručit do 30 kalendářních dnů od přijetí objednávky a to bez nároku na penále či odstupné ze strany objendavatele. Vrácené zboží bude překontrolováno technikem a částka za zboží bude vrácena v nejbližším možném termínu, převážně do 14 dnů od převzetí zboží a jeho kontrole. Již použité zboží nepřijímáme zpět. Vyzvednutí reklamaceReklamované zboží je odběratel povinen vyzvednout na provozovně Hetvoor Distribution, Okružní 781, 250 81 Nehvizdy a to osbně. Z povahy zboží a vyřízení reklamamce není možné reklamované zboží zasílat zpět k zákazníkovi s přihlédnutím na velikost, křehkost a specifičnost námi prodávaného zboží. Odběratel je povinen zboží k reklamaci osobně doručit na provozovnu Hetvoor Distribution k přijetí reklamace. Pro převzetí vyřízené / i zamítnuté / reklamace je nutná osobní návštěva k převzetí reklamované věci a k podpisu reklamačních a předávacích protokolů. Odběratel je informován / emailem nebo telefonicky nebo sms /, že reklamace je vyřízena v zákonem stanovené lhůtě, je informován o výsledku reklamace a ta je připravena k vyzvednutí na provozovně. Čas do vyzvednutí zboží od informování o vyřízení reklamace se nezapočítává do záruční doby, tedy do 30 dnů od nahlášení reklamace. Je zcela na svobodné vůli odběratele, kdy si vyzvedne reklamované zboží. Nicméně po uplynutí 30 dnů od vyřízení reklamace se započítává denní skladné 50,-Kč a to až do vyzvednutí reklamovaného zboží. Pokud si odběratel zboží nevyzvedne do 12 měsíců od vyřízení reklamace, je toto zboží zlikvidováno a to bez náhrady. Způsob vyřízení reklamamce u díla dodávaného Hetvoor Ditribution řeší samostatné smlouvy o dílo ke každé dodávce díla. Konzultace objednané zákazníkemCena za konzultaci na vyžádání zákazníka objednané na email Hetvoor Distribution nebo na telefonu 725 931 340: Konzultace v místě montáže krbu, vyžádané zaměření a návrh řešení v místě montáže díla je účtována částkou 2.500,-Kč a je vratná v momentě objednání zboží. Cena za konzultaci se účtuje u společnosti Hetvoor a všech jejich produktů. Částka je účtována i v momentě zmařeného či fiktivního výjezdu. Částku účtuje Richard Raab, Okružní 781, 250 81 Praha-Nehvizdy, IČ:43590632, jako provozovatele Hetvoor Distribution. Konzultace na prodejně Hetvoor DistributionKonzultace je možná i přímo na naší prodejně Hetvoor Distribution Okružní 781, 250 81 Praha-Nehvizdy. Konzultace na naší prodejně je zdarma a to včetně vypracovaného návrhu řešení. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Hetvoor veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá hetvoor s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.
 Obchodní podmínky jsou dostupné i v tištěné podobě na adrese prodejny Hetvoor Distribution, Okružní 781, 250 81 Praha-Nehvizdy

Ke stažení

Zastupujeme tyto výrobce


Našimi partnery jsou převážně výrobci uváděného sortimentu. Zastupujeme tyto výrobce v ČR. Jsme primární dovozci, distributoři a obchodní partneři

O nás

HETVOOR - Jsme firma, která působí na trhu s topnou technikou (krby - kamna - komíny) od roku 2000.

Dovážíme - vyrábáme - prodáváme a stavíme krby a komíny na klíč. Jsme autorizovaný dovozce plynových krbů Dru, Global Fires, krbů a kamen na dřevo Dik Geurts, nerezových komínů Poujolat a autorizovaný přímý dovozce plynových krbů Ortal. Dále u nás zakoupíte značky Element4, Faber, Sparthem, HPC a další

Kontakt

Příhlášení k odběru novinek

OTEVÍRACÍ DOBA

Největší showroom plynových krbů v České republice.

Abychom se Vám mohli individuálně věnovat a představit Vám všechny vhodné varianty, rezervujte si telefonicky termín návštěvy, který Vám vyhovuje

Na základě rezervace termínu Vás rádi přivítáme od pondělí do pátku

od 10:00 do 18:00 hodin.


© Copyright 2018 Hetvoor Distribution, Richard Raab – webové stránky a jejich obsah včetně textů, fotografií, videí, grafiky a log podléhají ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb., jako autoské dílo. Stahovat, ukládat, spravovat, odkazovat nebo dále šířit obsah těchto stránek, je bez souhlasu majitele zakázáno.Copyright © 2018 - HETVOOR    |    VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA    |    Ochrana osobních údajů

Hire Us To Start Your Project We Will Give you Our Best Quality.